Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Małżonkowie nabyli lokal mieszkalny. W akcie notarialnym zapisano, że zakupu dokonano z funduszy pochodzących z majątku wspólnego małżonków. Faktycznie jednak na zakup lokalu przeznaczono również pieniądze pochodzące z darowizn, które każdy z małżonków otrzymał w trakcie trwania małżeństwa i które weszły do ich majątków osobistych. Lokal został więc nabyty za pieniądze pochodzące z majątku wspólnego oraz za pieniądze pochodzące z majątków osobistych małżonków.

Czy można uznać, że każdy z małżonków poniósł nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny, które to nakłady podlegają zwrotowi w sytuacjach wskazanych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym?

Czy urząd skarbowy, w świetle nowych przepisów o dochodach nieujawnionych, może nie uwzględnić, że małżonkowie przeznaczyli pieniądze pochodzące z majątków osobistych (darowizn) na zakup lokalu do majątku wspólnego?

Czy otrzymane przez małżonków darowizny pieniężne mogą stanowić pokrycie wydatku, który zgodnie z zapisem aktu notarialnego wszedł do majątku wspólnego?

Czy nakłady z majątków osobistych na majątek wspólny można uznać za darowizny między małżonkami, skoro nie zawarto takich umów między małżonkami; a przepisy kodeksu rodzinnego wskazują na ich niedefinitywny charakter oraz, że są one dokonywane do majątku wspólnego, a nie na rzecz małżonka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?