Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zasiewska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zawarła umowę na wykonanie prac montażowo-konstrukcyjnych. Za częściowe wykonanie pracy wystawiła fakturę. Faktura nie została zapłacona. W związku z tym nie realizowała dalszej części kontraktu. Zleceniodawca w związku z tym naliczył kary umowne z tytułu odstąpienia od kontraktu. Cała sprawa skończyła się wyrokiem sądowym, na mocy którego sąd orzekł, że zleceniobiorca ma zapłacić zleceniodawcy kwotę 25.000 zł. Kwota ta stanowi różnicę niezapłaconej faktury za wykonanie części prac a naliczonym odszkodowaniem. W wyroku sąd konkludując przyjął na podstawie art. 498 § 1-2 k.c. i art. 499 k.c., że wskutek dokonanego oświadczenia zleceniobiorcy wierzytelność wynikająca z wystawionych faktur wraz z odsetkami ulega umorzeniu w całości, ponieważ wierzytelność wynikająca z zmiarkowanej kary umownej (dla zleceniodawcy) przewyższa wartość wystawionych faktur.

Jak powinno wyglądać księgowanie u zleceniobiorcy?

Czy należy zaksięgować w pozostałe koszty operacyjne całą kwotę kary i skompensować ją z należnościami z tytułu niezapłaconych faktur, czy też należność umorzyć zgodnie z wyrokiem w całości a jako karę zaksięgować tylko różnicę orzeczoną przez sąd?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?