Czy zakres zmian w sprawie wniosku o zmianę pozwolenia na budowę organ ocenia zgodnie z art. 36a pr. bud. przed nowelizacją czy według nowego pr. bud.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zakres zmian (jako istotne czy nieistotne) w sprawie wniosku o zmianę (złożonego po nowelizacji ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud.) pozwolenia na budowę zatwierdzonego decyzją na podstawie pr. bud. przed nowelizacją, organ architektoniczno-budowlany ocenia zgodnie z art. 36a pr. bud. przed nowelizacją czy według nowego pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX