Czy zakłady zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej, muszą spełnić wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane przeznaczone do magazynowania odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej są zwolnione z opracowania operatów przeciwpożarowych, które należy dołączyć do wniosku o wydanie/zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Czy w związku z powyższym, zakłady zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej, muszą spełnić wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane przeznaczone do magazynowania odpadów, określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19.02.2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 296) - dalej r.o.m.p.o.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access