Czy Zakładowy układ zbiorowy pracy przejętego pracodawcy będzie miał zastosowanie do pracownika, któremu skończy się umowa po dacie przejścia i zostanie zawarta nowa umowa na czas określony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 1 sierpnia 2019 r. spółka A przejmuje zorganizowaną część przedsiębiorstwa B wraz z pracownikami, m.in. jednym zatrudnionym na czas określony do dnia 30.11.19 r. Zarówno spółka A jak i B mają własny układ zbiorowy, wobec czego przez okres jednego roku do przejętych pracowników będą stosowane przepisy układu zbiorowego B zgodnie z art. 241(8) par. 1 k.p. W związku z upływem okresu zatrudnienia na czas określony pracownika przejętego ze spółki B, spółka A chce zawrzeć z nim umowę na czas określony.

Czy po zawarciu nowej umowy o pracę od dnia 1.12.2019 r., wobec ww. pracownika należy nadal stosować przepisy układu zbiorowego spółki B?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access