Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lachiewicz Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy zakładem wodociągów i kanalizacji sp. z o.o. (100% udział Gminy), mamy obecnie zatwierdzone taryfy przez Wody Polskie, ale na dzień 31.12.2018 r. naliczyliśmy rezerwy na świadczenia pracownicze – na odprawy emerytalne i rentowe i jubileuszowe – które są znaczne i mają wpływ na wynik finansowy za 2018 r.

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27.02.2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków możemy kwoty tych rezerw (które podwyższą cenę) ująć w nowym wniosku taryfowym który będziemy składać do Wód Polskich – o podwyższenie ceny za wodę i ścieki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?