Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Spiżewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zakład wodociągów i kanalizacji może odmówić odbioru ścieków komunalnych poprzez istniejące, prawdopodobnie jeszcze poniemieckie, przyłącze kanalizacyjne, które nie jest naniesione na mapach?

Przyłącze jest wpięte w sieć kanalizacji sanitarnej za pomocą trójnika, nie ma na jego przebiegu studzienek rewizyjnych, co utrudnia jego inwentaryzację i jest sprawne. W uchwale rady miejskiej nadającej regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków uregulowane są jedynie zasady budowy i odbioru nowobudowanych przyłączy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?