Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład przyjmuje m.in. odpady zmieszane o kodzie 20 03 01, które kierowane są do sortowania. Na rok 2019 cena netto za przyjęcie jednej tony zawiera oprócz stawki bazowej również opłatę środowiskową pomniejszoną ze stawki 170,00 zł/Mg zawartej w obwieszczeniu Ministra Środowiska do stawki 70 zł/Mg, co wynika z prowadzonego odzysku i mniejszej ilości odpadów składowanych powstałych w wyniku segregacji.

Czy zakład przy zmianie ceny za przyjęcie odpadów może zastosować większą niż obecnie 70 zł/Mg lub maksymalną stawkę opłaty środowiskowej w wysokości 170,00 zł/Mg jako składnik ceny netto za przyjęcie niezależnie od wysokości stawki bazowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?