Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 2 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2018 r.

PYTANIE

Zakład produkcyjny prefabrykatów betonowych w swojej linii (instalacji) technologicznej wytwarza i magazynuje odpad betonowy o kodzie 17 01 01. Wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę jest magazynowaniem – czasowym przechowywaniem odpadów (art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach - Dz.U. z 2018 r. poz. 992). Przedsiębiorca zamierza prowadzić również odzysk ww. odpadu poza instalacjami i urządzeniami na warunkach określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z 11.05.2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Zakład ten zamierza złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie ww. działalności zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach. We wniosku tym określa się m.in. miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów (42 ust. 2 pkt 4a cyt. wyżej ustawy) oraz proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o których mowa w art. 48a cyt. wyżej ustawy (42 ust. 2 pkt 9a cyt. wyżej ustawy).

Czy przedsiębiorca będzie zobowiązany do prowadzenia "wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów" oraz "ustanowienia zabezpieczenia roszczeń o których mowa powyżej"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?