Czy zakład pracy obowiązany jest objąć opieką socjalną emeryta, dla którego ten zakład był ostatnim miejscem pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownikowi w dniu 31 grudnia 2011 r. wygasł stosunek pracy z upływem czasu, na który był zawarty. Osoba dnia 10 lutego 2012 r. ukończyła 60 lat i w związku z tym nabyła prawo do emerytury (osoba ta sama ubiegała się o przyznanie emerytury i owe świadczenie otrzymała).

Czy taka osoba jest dla naszego zakładu pracy "jego emerytem" w związku z nabyciem prawa do korzystania ze świadczeń z ZFŚS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX