Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik od początku roku (od 1 stycznia 2016 r. do 5 lutego 2016 r.) przebywał na zasiłku rehabilitacyjnym z ubezpieczenia chorobowego. Od 23 lutego 2016 r. do 13 września 2016 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. W okresie od 6 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. ma przyznaną rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. We wrześniu 2016 r. od lekarza medycyny pracy dostał zaświadczenie o przeciwwskazaniach w przystąpieniu do pracy.

W jaki sposób można rozwiązać umowę o pracę?

Czy może to nastąpić ze strony zakładu pracy, czy na wniosek pracownika?

Czy pracownikowi przysługuje odprawa rentowa oraz nagroda jubileuszowa, jeśli nabywa prawo do niej w czerwcu 2017 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?