Czy zakład pracy może dokonać potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szymański Kamil
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia tj. 1680 zł brutto, z której za jego zgodą potrącana jest składka PZU i rata spłaty pożyczki. Obecnie komornik zajął 60% wynagrodzenia na rzecz alimentów.

Czy zakład pracy może dokonać, innych poza komorniczym, potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

Jeżeli nie, to w jaki sposób pracownik ma kontynuować ubezpieczenie grupowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX