Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimkiewicz Luiza
Odpowiedzi udzielono: 5 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zakład pracy chronionej jest zwolniony z opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu przedsiębiorstwa do sieci kanalizacji deszczowej będącej we władaniu przedsiębiorstwa komunalnego?

Przedsiębiorstwo komunalne twierdzi, że umowa z nimi zawarta jest umową cywilnoprawną i nie stanowi opłaty w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?