Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład stara się o wprowadzenie do obrotu kompostu jako środka poprawiającego właściwości gleby wytwarzanego z odpadów komunalnych (odpady zielone i odpady biodegradowalne kuchenne). W tym celu potrzebna jest decyzja Ministra Rolnictwa. W związku z procedurą uzyskiwania ww. decyzji zakład stara się o opinię Państwowego Instytutu Weterynaryjnego dotyczącą spełnienia wymagań weterynaryjnych. Zakład posiada badania fizykochemiczne z Instytutu Nawożenia i biologiczne wykonane przez PIW. W badaniach biologicznych według tej instytucji przekroczona została liczba bakterii Enterobacteriaceae. Jednak w przepisach prawa norma dotyczy nawozu a nie środka poprawiającego właściwości gleby. Czy przedmiotowe zagadnienie regulują inne przepisy np. unijne i mogą odnosić się do tego przypadku? Czy w ogóle w przypadku środka poprawiającego właściwości wytwarzanego z odpadów potrzebna jest opinia o spełnieniu wymagań weterynaryjnych? Czy ewentualnie normowana jest w przypadku środka poprawiającego właściwości gleby liczba bakterii Enterobacteriaceae?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację