Czy zakład powinien uwzględnić nową siedzibę w posiadanym pozwoleniu na wytwarzanie odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład produkcyjny, posiadający w siedzibie A halę produkcyjną z instalacją, magazyn surowców i magazyn odpadów, posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów z instalacji obejmujące odpady produkcyjne oraz opakowaniowe w tym m.in. odpady o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03. Zakład zamierza wynająć nowy magazyn zlokalizowany w innej bliskiej lokalizacji B (ok. 500 m od siedziby A), do którego będzie miał tytuł prawny. W magazynie B będą magazynowane surowce, materiały wyłącznie na potrzeby produkcji w siedzibie A. W magazynie B będą wytwarzane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03 (ok. 30 ton/rok) w wyniku rozpakowywania dostaw. Odpady będą magazynowane w siedzibie B. Wytworzone odpady będą przekazywane upoważnionemu podmiotowi bezpośrednio z nowego magazynu B.

Czy zakład w takiej sytuacji powinien uwzględnić nową siedzibę B w posiadanym pozwoleniu na wytwarzanie odpadów dla siedziby A i zaktualizować obecną decyzję?

Czy opisany magazyn surowców to instalacja według ustawy Prawo ochrony środowiska?

W magazynie B będzie zlokalizowana stacja do ładowania wózków akumulatorowych, z której nie będą powstawać odpady.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX