Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majewski Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydane przez starostę w 2017 r. Nie było wówczas wymagania dołączenia operatu ppoż.

Czy w związku z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19.02.2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 296) - dalej r.o.m.p.o. zakład musi wystąpić do starosty o dostosowanie posiadanego pozwolenia na wytwarzanie odpadów o warunki wynikające z tego rozporządzenia i dołączyć do wniosku operat ppoż.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?