Czy zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy powinien pobierać, od osoby która ma przyznany zasiłek stały z opieki społecznej, opłatę za... - OpenLEX

Czy zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy powinien pobierać, od osoby która ma przyznany zasiłek stały z opieki społecznej, opłatę za pobyt w swojej placówce w wysokości 70 % tego zasiłku, czy tez pobierać ten zasiłek w całości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietraszewska-Macheta Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy (powołując się na art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i jednocześnie na §8 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych) powinien pobierać, od osoby która ma przyznany zasiłek stały z opieki społecznej, opłatę za pobyt w swojej placówce w wysokości 70% tego zasiłku, czy tez pobierać ten zasiłek w całości?

Niektóre osoby przedstawiają też decyzje z urzędów gmin o przyznanym zasiłku pielęgnacyjnego - czy od tego zasiłku też pobiera się tylko 70% na opłatę za pobyt w zakładzie pielęgnacyjnym, czy tez pobiera się go w całości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?