Czy zakład opiekuńczo-leczniczy może odmówić zespołowi ratownictwa medycznego towarzyszenia opiekuna dziecka w czasie... - OpenLEX

Czy zakład opiekuńczo-leczniczy może odmówić zespołowi ratownictwa medycznego towarzyszenia opiekuna dziecka w czasie transportu do szpitala, który to transport zespołem ratownictwa medycznego jest niezbędny ze względu na stan zagrożenia zdrowotnego dziecka?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zakład opiekuńczo-leczniczy może odmówić zespołowi ratownictwa medycznego towarzyszenia opiekuna dziecka w czasie transportu do szpitala, który to transport zespołem ratownictwa medycznego jest niezbędny ze względu na stan zagrożenia zdrowotnego dziecka?

Zakład opiekuńczo-leczniczy zgłaszający na numer alarmowy wezwanie do dziecka (podopiecznego placówki opiekuńczo-leczniczej) jest organizacją pożytku publicznego, w którym całodobową opieką objęte są dzieci od urodzenia do 18 roku życia ze względu na zły stan zdrowia (upośledzenie umysłowe lub fizyczne) i trudną sytuację rodzinną nie mogą przebywać w środowisku rodzinnym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?