Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Place magazynowania odpadów wyznaczone na terenie zakładu nie są skanalizowane. W związku z tym wody odciekowe spływające z tych placów nie są ujęte w żaden system kanalizacyjny (spływ powierzchniowy). Odcieki powstają wyłącznie podczas opadów atmosferycznych i są zagospodarowywane w granicach działki, do której prowadzący działalność posiada tytuł prawny. Miejsca magazynowania odpadów są zarówno utwardzone jak i nieutwardzone (na nieutwardzonych miejscach magazynowane mogą być odpady o właściwościach odpadów obojętnych takie jak odpady gruzu, gleby i ziemi, szkła, złomu metali, itp.). Magazynowane są wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne i obojętne.

Czy zakład może w ten sposób postępować z odciekami z ww. placów magazynowania odpadów?

Jakie są ewentualne sankcje prawne w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?