Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Zakład wystąpił z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem do kanału melioracyjnego. WZMiUW pełniący nadzór nad kanałem zawnioskował do organu wydającego pozwolenie wodnoprawne o ustalenie w pozwoleniu obowiązku udziału zakładu w kosztach utrzymania wód kanału i wpisania konkretnej kwoty partycypacji. WZMiUW wskazał, że wysokość kwoty partycypacji w kosztach utrzymania wód kanału jest stosowna do wzrostu kosztów utrzymania w wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego, które zostanie wydane. Jednocześnie WZMiUW zwrócił się do zakładu z wnioskiem o podpisanie stosownego oświadczenia na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 4 ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. Czy brak podpisania przedmiotowego oświadczenia może wstrzymywać bieg sprawy lub uniemożliwiać wydanie pozwolenia wodnoprawnego? Czy oświadczenie jest obligatoryjne czy dobrowolne? Czy zakład może nie wyrazić zgody na partycypację w kosztach utrzymania odbiornika ścieków deszczowych - kanału melioracyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację