Czy zakład mieszczący się poza granicami miasta powinien składać sprawozdanie do Wód Polskich z ilości odprowadzonych wód deszczowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych. Zakład mieści się w gminie poza granicami miasta.

Czy powinien składać sprawozdanie do Wód Polskich z ilości odprowadzonych wód deszczowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX