Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład lakierniczy posiada separator kropel na myjce, w której stosowane są różne substancje i mieszaniny służące do przygotowania powierzchni malowanych elementów do nałożenia farby. Producent określa skuteczność separatora. Sytuacja ma się podobnie z filtrami i cyklonem używanymi w kabinach lakierniczych, dla których również określona jest skuteczność przez producenta. Filtry są wymieniane raz w roku przez zakładową służbę utrzymania ruchu.

Czy służba utrzymania ruchu może dokonywać wymiany filtrów?

Kto powinien określić skuteczność filtracji?

Czy możemy w tych przypadkach mówić o urządzeniach służących ochronie środowiska zgodnie z ustawą z 7.07.1994 r. Prawo budowlane - dalej pr. bud.?

Czy w takim przypadku tylko firma zewnętrzna z uprawnieniami może dokonywać przeglądów i oceniać stan filtracji na filtrach i cyklonie czy stan separatora kropel na myjce?

Skuteczności poszczególnych składowych instalacji podane są w pozwoleniu emisyjnym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?