Czy zakład, który za pomocą wozu asenizacyjnego pobiera 80 000 litrów wody dziennie, powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne? - OpenLEX

Czy zakład, który za pomocą wozu asenizacyjnego pobiera 80 000 litrów wody dziennie, powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Zakład prowadzi roboty budowlane - drogowe. W celu zapewnienia optymalnej wilgotności nasypów i warstw konstrukcyjnych - unikanie zapylenia budowy, zakład zamierza pobierać wodę powierzchniową za pomocą ciągnika asenizacyjnego z pobliskiej rzeki w ilości 80 000 litrów dziennie. Zakład nie posiada tytułu prawnego do terenu, z którego następuje pobór wód. Czy opisany pobór wymaga uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego? Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy z tego tytułu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?