Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład X posiada m.in. 2 klimatyzatory, które napełnione są czynnikiem HFC-32 (Difluorometan CH2F2, wartość GWP 675) w ilości 3,05 kg czynnika każdy klimatyzator.

Czy zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2158) - dalej u.s.z.w.o. dla tych urządzeń konieczne jest dokonanie rejestracji w CRO i założenie Karty Urządzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?