Czy Zakład Gospodarki Komunalnej, który jak wynika ze statutu jest zakładem budżetowym gminy, jest zwolniony z opłaty skarbowej... - OpenLEX

Czy Zakład Gospodarki Komunalnej, który jak wynika ze statutu jest zakładem budżetowym gminy, jest zwolniony z opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Zakład Gospodarki Komunalnej, który jak wynika ze statutu jest zakładem budżetowym gminy, zwolniony jest z opłaty skarbowej podczas występowania do starosty o wydanie pozwolenia wodnoprawnego?

Jak jest różnica pomiędzy jednostką budżetową a zakładem budżetowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX