Czy zakład eksploatujący studnię artezyjską powinien wnosić opłaty za "samowypływ" wody z tej studni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 6 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wody ze studni artezyjskiej. Woda z tej studni pobierana jest wyłącznie na cele chłodnicze.

Czy w sprawozdaniu odnośnie korzystania ze środowiska należy podać wyłącznie ilość pobranej przez zakład wody, czy należy również uwzględnić ilość wody przez zakład niewykorzystanej, a w sposób naturalny wypływającej ze studni?

Czy "samowypływ" ze studni artezyjskiej objęty jest opłatami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX