Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład działa na obszarze miasta, w którym wydzielono teren przemysłowy (Specjalna Strefa Ekonomiczna) i posiada pozwolenie wodnoprawne wydane w 2018 r. na wprowadzanie (wówczas) ścieków opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego.

Czy mając na uwadze art. 552 ust. 2g ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) – dalej pr.wod. do obowiązków zakładu należy złożenie do właściwego organu Wód Polskich oświadczenia dotyczącego ilości odprowadzonych do wód - wód opadowych lub roztopowych wraz z informacją o istnieniu urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemności (o ile takie są)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?