Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Spychalski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład budżetowy zajmował się rozliczaniem centralnego ogrzewania w trzech blokach mieszkalnych. Z odbiorcami zawarte były umowy na dostarczanie centralnego ogrzewania. W czerwcu bieżącego roku na podstawie umowy użyczenia przekazano wspólnotom mieszkaniowym nieruchomości ww. bloków kotłownię osiedlową w bezpłatne użytkowanie a mieszkańców rozliczono. Zakład budżetowy posiada zawartą w wcześniejszym okresie polisę ubezpieczeniową od ognia i innych zdarzeń losowych dotyczącą ww. bloków.

Czy na bazie ustawy o finansach publicznych, za okres po przekazaniu ww. kotłowni można obciążyć wspólnoty mieszkaniowe fakturą za ubezpieczenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację