Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład odprowadza wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonej przy stacji paliw poprzez dół chłonny do ziemi.

Czy w oparciu o nowe regulacje zawarte w ustawie z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. zakład będzie zobligowany do ponoszenia z tego tytułu opłaty zmiennej i stałej za korzystanie z usług wodnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?