Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Bieńko Monika
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2014 r.

PYTANIE

Czy Zakład Aktywności Zawodowej jako wyodrębnioną finansowo i organizacyjnie jednostkę, nieposiadającą osobowości prawnej (organizatorem jest stowarzyszenie, fundacja, jest finansowana ze środków publicznych) należy traktować jako zamawiającego po spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt 5 p.z.p.?

Czy też po spełnieniu przesłanek wskazanych art. 3 ust. 1 pkt 3 p.z.p.?

Czy ZAZ, którego organizatorem jest gmina jest zobowiązany do stosowania p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?