Czy zakaz zebrań w ilości powyżej 10 osób w czerwonej strefie dotyczy posiedzeń kolegialnych organów takich jak rada gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 23 października 2020 r.
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2020 r.

PYTANIE

Czy ograniczenia wskazane w § 28 ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (w brzmieniu obowiązującym od 16.10.2020 r.), dotyczące zakazu zebrań w ilości powyżej 10 osób w czerwonej strefie dotyczy posiedzeń kolegialnych organów - np. rady gminy?

Czy w związku z tym, iż ustawa o samorządzie gminnym posługuje się pojęciem sesja a nie zebranie to ten zakaz zebrań nie dotyczy sesji rady gminy?

Zebranie bowiem dotyczy jakiś nieformalnych skupisk, zgromadzeń.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX