Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2015 r.

PYTANIE

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie dotyczące przedstawionego poniżej problemu. Do urzędu wpłynęło pismo mieszkańca, który skarży się, że wybudowana kawiarnia w rejonie zalewu uniemożliwia przejście pasem 1,5 m od brzegu zalewu. Podczas kontroli w terenie stwierdzono, że budynek kawiarni na długości około 6 m jest posadowiony około 20 cm od górnej krawędzi zalewu umocnionego betonowymi płytami. Działka, na której znajduje się kawiarnia, jest własnością gminy i została wydzierżawiona prywatnemu przedsiębiorcy. Działka ta graniczy z zalewem, zlokalizowanym na działce będącej własnością Skarbu Państwa. Zalew został utworzony przez spiętrzenie wód rzeki stopniem wodnym i jest to zbiornik przepływowy niewyrównujący przepływów.

Czy w przedstawionej sprawie ma zastosowanie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., zgodnie z którym zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar?

W myśl art. 193 pkt 2 pr. wod., kto wbrew obowiązkowi uniemożliwia dostęp do wód, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 2 pr. wod., podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 10 ust. 2 pr. wod., wody stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego są wodami publicznymi. Działka zalewu przylegająca do działki gminy, na której znajduje się kawiarnia, jest własnością Skarbu Państwa.

Czy w przedstawionej sytuacji mają zastosowanie przytoczone przepisy, czy też zakaz uniemożliwiania przechodzenia przez obszar 1,5 m nie ma zastosowania w ww. przypadku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?