Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Według komentarza Krzysztofa Gruszeckiego, art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś.- wprowadza zakaz eksploatacji nowo zbudowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych, zespołu obiektów i instalacji w przypadku niedotrzymania standardów emisyjnych po zakończeniu rozruchu.

Czy wskazany w tym przepisie okres 30 dni oznacza, że przedmiotowy zakaz obowiązuje po 30 dniach od zakończenia rozruchu?

Czy należy to rozumieć w ten sposób, że do rozruchu można przystąpić po oddaniu obiektu lub instalacji do użytkowania, w czasie rozruchu dopuszcza się przekraczanie standardów emisyjnych, a najpóźniej po 30 dniach od zakończeniu rozruchu obiekt lub instalacja powinny zapewniać dotrzymywanie tych standardów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?