Czy zajęcia z dogoterapii mogą być prowadzone przez podmiot zewnętrzny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm dyrektor szkoły może zorganizować zajęcia z dogoterapii, które będą prowadzone przez podmiot zewnętrzny. Czy osoby zajmujące się ww. zajęciem powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne do pracy z uczniem niepełnosprawnym? Czy wydatek ten może być finansowany z wydzielonych środków finansowych w ramach rozdziału 80150?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access