Czy zajęcia wspomagające wpisuje się do SIO?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 25 października 2021 r.
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2021 r.

PYTANIE

Czy zajęcia wspomagające wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) wpisuje się do SIO? Jak to się ma do stanu na 30 września (naliczenie subwencji na kolejny rok)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX