Czy zajęcia rewalidacyjne, organizowane dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole... - OpenLEX

Czy zajęcia rewalidacyjne, organizowane dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej, powinny mieć charakter indywidualny

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Czy zajęcia rewalidacyjne, organizowane dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej, powinny mieć charakter indywidualny, czy też mogą odbywać się w grupie? Jeżeli tak, to ilu uczniów może liczyć taka grupa, jak może być zorganizowana? Niektóre z wydanych przez PPP orzeczeń wskazują w zaleceniach - zajęcia rewalidacji indywidualnej dla ucznia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?