Czy zagraniczna opłata urzędowa podlega opodatkowaniu u źródła?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Radwan-Wiński Andrzej
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma sprzedaje swoje produkty m.in. w Szwecji. Otrzymaliúmy fakturć od Urzćdu Ochrony Przyrody w Szwecji (NATURVĹRDSVERKET) za opůatć ryczaůtowŕ za nadzór Szwedzkiej Agencji Ochrony Úrodowiska nad odpowiedzialnoúciŕ producenta za 2022 r. Ten nadzór obejmuje m.in. prowadzenie i administrowanie rejestrem producentów m.in. opakowań oraz monitorowanie przestrzeganie prawa.

Czy ta opłata podlega pod podatek u źródła?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX