Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 21 sierpnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2016 r.

PYTANIE

W dniu 21 lipca 2016 r. do OPS wpłynął wniosek oraz wywiad środowiskowy klienta przebywającego w DPS z prośbą o przyznanie zasiłku stałego. Z otrzymanych informacji z wywiadu wynikało, że dochód wynosi 153,00 zł (zasiłek pielęgnacyjny). Decyzją z dnia 12 sierpnia 2016 r. został przyznany zasiłek stały w kwocie 481,00 zł od 1 lipca 2016 r. bezterminowo. Dnia 20 września 2016 r. klient poinformował, że ostatni zasiłek pielęgnacyjny otrzymał w czerwcu 2016 r. i prosi o ponowne przeliczenie zasiłku.

Czy zatem w toku postępowania administracyjnego OPS powinien zmienić decyzje pierwotną czy też wznowić postępowanie i wydać nową decyzję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?