Czy zadanie gminy dotyczące tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych może być zrealizowane poprzez... - OpenLEX

Czy zadanie gminy dotyczące tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych może być zrealizowane poprzez utworzenie "mobilnego" punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2013 r.

PYTANIE

Czy zadanie gminy wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g., dotyczące tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy może być zrealizowany poprzez utworzenie "mobilnego" punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?