Czy żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z ustawowymi odsetkami? - OpenLEX

Czy żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z ustawowymi odsetkami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osobie decyzją z dnia 02.11.2020 r. przyznano świadczenia rodzinne na okres od 01.11.2020 do 31.10.2021. W miesiącu X/2021 wyszły na jaw nowe okoliczności istniejące w dniu wydania decyzji. Osoba dostarczyła zaświadczenie o uzyskanym dochodzie, wynika z niego, że mąż podjął zatrudnienie od 01.10.2020 r. Uzyskany dochód wpływa na prawo do przyznanych świadczeń od miesiąca grudnia 2020 do 31.10.2021 - dochód przekracza kryterium uprawniające - świadczenia do zwrotu.

Czy wznawiamy postępowanie w oparciu o art. 145 par. 1 pkt 5 k.p.a. (bo wyszły na jaw okoliczności istniejące w dniu wydania decyzji), wydajemy nową decyzję przyznającą świadczenia w XI 2021, odmawiającą od XII 2020 i żądamy zwrotu świadczeń bez odsetek?

Czy orzekamy o nienależnie pobranych i żądamy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z ustawowymi odsetkami (bo owszem wyszły na jaw nowe okoliczności istniejące w dniu wydania decyzji, ale nie były one istotne dla sprawy, ponieważ nie miały wpływu na przyznanie świadczeń - bo świadczenia faktycznie od XI 2020 należały się)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX