Czy żądać zwrotu dodatku węglowego przyznanego przed nowelizacją ustawy (dwa dodatki na jeden adres) od osób, które nie podały adresu poczty elektronicznej we wniosku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy żądać zwrotu dodatku węglowego przyznanego przed nowelizacją ustawy (dwa dodatki na jeden adres) od osób, które nie podały adresu poczty elektronicznej we wniosku?

Co z osobami, które podały adres poczty elektronicznej i dostały informację 22.09.2022 r., od nich też należy żądać zwrotu?

Jaką zastosować podstawę prawną do decyzji o nienależnie pobranym dodatku węglowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX