Czy zachodzi potrzeba informowania KOWR o przejęciu/nabyciu akcji między podmiotami w grupie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka akcyjna jest właścicielem nieruchomości rolnych, powierzchnia nieruchomości rolnych powyżej 80 ha. Wewnątrz grupy kapitałowej ma dojść do zmiany jedynego akcjonariusza spółki.

Czy zajdzie tu potrzeba informowania KOWR o przejęciu/nabyciu akcji między podmiotami w grupie?

Czy KOWR przysługuje prawo pierwokupu lub nabycie akcji spółki w podanej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX