Czy zachodzi podstawa do wydania osobie zaświadczenia o założeniu Niebieskiej karty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba pokrzywdzona, która ma założoną niebieską kartę zwróciła się o zaświadczenie o takim fakcie.

Czy można wydać zaświadczenie o fakcie założenia takiej karty?

Jeżeli tak, to kto powinien takie zaświadczenie wydać?

Czy przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego, czy ośrodek pomocy społecznej obsługujący?

Jeżeli nie, to jaką procedurę wdrożyć i w jakiej formie wydać odmowę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access