Czy zabudowa balkonu sidingiem oraz przeszkleniem o wysokości poniżej 3 m w budynku wielorodzinnym możliwa jest bez pozwolenia... - OpenLEX

Czy zabudowa balkonu sidingiem oraz przeszkleniem o wysokości poniżej 3 m w budynku wielorodzinnym możliwa jest bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zabudowa balkonu sidingiem oraz przeszkleniem o wysokości poniżej 3 m w budynku wielorodzinnym możliwa jest bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia?

Czy w przypadku, gdy wysokość przekracza 3 m, wymagane jest zgłoszenie?

Czy na taką konstrukcję wymagana jest zgoda spółdzielni mieszkaniowej?

Balkon nie jest częścią wspólną, jest częścią lokalu własnościowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX