Czy zabezpieczenia roszczeń należy utrzymywać do czasu zakończenia fazy poeksploatacyjnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy istnieje obowiązek utrzymywania zabezpieczenia roszczeń w formie gwarancji bankowej przez okres 30 lat fazy poeksploatacyjnej dla zamkniętego w 2011 r. składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne?

Dla wskazanego składowiska nie ma żadnych wiążących decyzji administracyjnych (pozwolenie zintegrowane wygasło tak jak instrukcja eksploatacji składowiska) a składowisko zostało zrekultywowane zgodnie z harmonogramem określonym w decyzji na zamknięcie składowiska, wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy