Czy za żonę przedsiębiorcy należy opłacać składki na Fundusz Pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W prowadzeniu firmy pomaga żona. Nie została zawarta z nią umowa o pracę ani umowa zlecenie. Została zgłoszona do ZUS jako osoba współpracująca. Podstawę składek na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota 3155,40 zł.

Czy z tego tytułu ubezpieczenia powinny być też naliczane składki na Fundusz Pracy i FGŚP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX