Czy za zmarłego uczestnika szkoleń aktywizujących należy odprowadzić składki do ZUS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1)

Czy niewypłacone stypendium szkoleniowe przysługujące za udział w szkoleniach aktywizujących bezrobotnego w ramach środków z EFS wchodzi w skład masy spadkowej po zmarłym uczestniku takiego szkolenia?

2)

Czy w sytuacji, gdy temu zmarłemu uczestnikowi nie zostało wypłacone takie stypendium, winny zostać za niego odprowadzone składki społeczne do ZUS (był zgłoszony do ubezpieczeń - emerytalne, rentowe, wypadkowe)?

Jak należy postąpić, aby dopełnić obowiązków względem ZUS w takiej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access