Czy za zleceniobiorcę należy odprowadzać składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych, jeśli złożył on oświadczenie, że jest zatrudniony w innym zakładzie na umowę o pracę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowacka Izabela
Odpowiedzi udzielono: 10 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W maju 2021 r. zakład podpisał umowę zlecenie obowiązującą do 31.12.2021 r., w której określił stawkę godzinową. Zleceniobiorca złożył oświadczenie, że jest zatrudniony w innym zakładzie na umowę o pracę i osiąga z tego tytułu więcej niż minimalne wynagrodzenie w związku z tym zleceniodawca zgłosił zleceniobiorcę tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Zleceniobiorca przepracowuje w miesiącu różną liczbę godzin w związku z tym otrzymuje różne wynagrodzenie, czasami poniżej najniższego a czasami powyżej.

Czy w takiej sytuacji należy za zleceniobiorcę odprowadzać składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access