Czy za wypłacony ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia należy pracownikowi potrącić podatek dochodowy od osób fizycznych i odprowadzić składki ubezpieczenia społecznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2005 r.

PYTANIE

Firma polska sp. z o.o. zawarła z pracownikami umowę "umowa z pracownikiem kierowanym przez pracodawcę na naukę w formach pozaszkolnych". Zgodnie z § 2 pkt 1 wymienionej umowy Pracodawca zobowiązuje się w trakcie umowy pokryć opłatę za przejazd pracownika na szkolenie, za zakwaterowanie oraz za każdy dzień pobytu pracownika na szkoleniu wypłacić ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia (obiad, kolacja). Ryczałt jest wyliczony w euro ze względu na odbywanie się szkolenia w Niemczech.

Treść paragrafu brzmi następująco:

1. Pracodawca zobowiązuje się do następujących świadczeń w trakcie trwania szkolenia:

a) pokryć opłatę za dowóz i przewóz pracownika na miejsce szkolenia minimum jeden raz w miesiącu - planowany koszt jednego przejazdu to 125 zł netto,

b) pokryć opłatę za zakwaterowanie (w tym również opłatę za śniadanie) -planowany koszt to 20 euro/na dobę,

c) ryczałt wyliczony w oparciu o analizę kosztów wyżywienia w miejscowości Fraital (pracownicza kantyna, samodzielne sporządzanie posiłków na podstawie dokonanych zakupów) - 16 euro/na dobę.

Czy za wypłacony ryczałt należy pracownikowi potrącić podatek dochodowy od osób fizycznych oraz czy ta kwota podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access