Czy za właściwe przekazanie potencjalnym wykonawcom informacji o zamiarze udzielenia zamówienia bagatelnego można uznać... - OpenLEX

Czy za właściwe przekazanie potencjalnym wykonawcom informacji o zamiarze udzielenia zamówienia bagatelnego można uznać zamieszczenie na stronie internetowej zapytania ofertowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie art. 268 ust. 1 nowego PZP zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym w Biuletynie Zamówień Publicznych wraz z przekazaniem potencjalnym wykonawcom informacji o zamiarze udzielenia tego zamówienia. Oczywistym jest, że zamawiający musi zamieścić ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym w BZP, ale czy musi przekazywać potencjalnym wykonawcom informację o zamiarze udzielenia zamówienia?

Czy zamawiający może zamieścić na swojej stronie internetowej np. zapytanie ofertowe zapraszające do złożenia oferty i uznać ze spełnił obowiązek ustawowy czy musi odnaleźć z "imienia i nazwiska" potencjalnego wykonawcę?

Dodatkowo w projekcie "Ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym" jest punkt: "wskazanie, czy ogłoszenie stanowi zaproszenie do ubiegania się o udzielenie zamówienia bagatelnego" - czy w takim razie istnieje możliwość wysłania zamówienia do potencjalnych np. 3 wykonawców, a zamieszane ogłoszenie ma charakter czysto informacyjny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX